Nová akcia

19.05.2012 22:25

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.